CVO Creo - Campus Umami

CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) Creo in Roeselare opende in vijf jaar vier campussen. Voor de eerste, het renovatieproject Umami, startten medio 2016 de werken op de site van de voormalige loodsen en garages van De Watergroep langs de Blekerijstraat. In augustus 2017 werd het gebouw geopend.

Share this project

Het eenlagige volume heeft een nuttige bebouwde oppervlakte van 700 m². De bouwkost bedroeg € 1,2 miljoen zonder de 6% btw voor scholenbouw. Zeven docenten geven er op weekbasis opleidingen Horeca en Keuken aan een 400-tal cursisten.

Het concept combineert leskeukens met afgescheiden theorielokalen, die kunnen afgesloten worden van de keukens voor andere cursussen. Vier even grote entiteiten, bestaande uit vier keukens en vier theorielokalen, zijn parallel geclusterd en geënt op de bestaande hoofdstructuur van het gebouw. De poorten in het complex zijn vervangen door ramen. Vlakbij de voorgevel biedt zich een polyvalente ruimte aan voor o.m. recepties en ontvangsten.

Deze campus is zoals de andere projecten in de Blekerijstraat aangesloten op het warmtenet MIROM Roeselare dat passeert in de Arme-Klarenstraat en dat de vrijkomende energie bij het verbranden van afval benut om water op te warmen. Iedereen kan daarop aansluiten.

Share this project
Meewerkende partijen
  • Bouwheer
    CVO Creo Roeselare
  • Architect
    bildt.architecten
  • Hoofdaannemer
    Beeuwsaert Construct
Suppliers
Recente projecten
Uitgelicht door de redactie